background
kracht dit geeft me kracht

Slotmoment 'De kracht van mensen'

Ziek zijn raakt je in het diepste van je zijn. Het confronteert je met je eigen kwetsbaarheid.
Maar juist in deze kwetsbaarheid schuilt je eigen kracht.

Wij wilden weten wat jou kracht geeft, wat je helpt je ziek zijn een plaats te geven, de regie van je leven zelf in handen te nemen.
Daarom konden chronisch zieke mensen de afgelopen maanden aangeven wat voor hen belangrijk is, wat hen kracht geeft in het leven met een chronische ziekte.

Al deze tips brengen we samen in het charter ‘De kracht van mensen’. Dit charter wordt de basis van toekomstige acties, die als doel hebben de kracht van mensen te versterken.

Tijdens de slotshow wordt het charter ‘de kracht van mensen’ voorgesteld en krijgen alle aanwezigen de kans dit te ondertekenen. Het wordt een inspirerend gebeuren met zang en muziek.

Aanvang: 16.00u

 

 

 

 

 

 

 

right_nav literair cafe bondgenotencafe animatie

 

 

 

buttons schrijf je hier in twitter facebook faq