background
kracht

Niemand kiest ervoor ziek te zijn.

Ziek zijn overkomt je. Het overvalt je en zet je leven op losse schroeven. Ziek zijn dwingt je om op een andere wijze het leven in te richten en te participeren aan de samenleving. Ziek zijn raakt je in het diepste van je zijn. Het confronteert je met je eigen kwetsbaarheid.
Maar juist in deze kwetsbaarheid schuilt je eigen kracht.

Ziekenzorg CM, een vereniging van en voor chronisch zieke mensen, wil jou steun bieden om deze kracht te ontwikkelen en wil ook samen met jou je belangen behartigen en een volwaardige participatie aan de samenleving bewerkstelligen.

In 2014 stelden we samen het ‘Charter van de patiënt’ op met vijf belangrijke krachtlijnen:

1. Voldoende financiële middelen
2. Regisseur over een eigen leven en zorg
3. Volwaardige deelname aan de samenleving
4. Goede pyschosociale ondersteuning
5. Inzetten op de omgeving

In juni 2016 organiseerden we in elke provincie samenkomsten om deze krachtlijnen verder in te vullen, verder vorm te geven met concrete voorstellen. Het eindresultaat stellen we in primeur voor op het Forum op 24 september 2016 in het ICC te Gent.

 

 

 

 

 

right_nav extra's mantelzorghoek animatie

 

 

 

buttons schrijf je hier in twitter facebook faq